ANBI - gegevens

Naam: Historische Vereniging Ten Post en omstreken (HVTP)

RSIN of het fiscaal nummer: 817666138

Contact: Secretaris V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post

Bestuurssamenstelling:
            Voorzitter W. Wiersema, Stadsweg 64, 9792 RG Ten Post
            Secretaris, V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post
            Penningmeester, T. Penninga, B.Kuiperweg 1, 9792 PJ Ten Post

Actueel Beleidsplan

- Het werk van de vereniging:
            1 Reageren op verzoeken om informatie.
            2 Foto’s scannen en op Beeldbank Groningen publiceren.
            3 Het beheren van overgedragen foto’s en documenten
            4 Het restaureren van Grafmonumenten van overledenen
               zonder nog levende familie
            5 Publiceren van onderzoeksresultaten in Dorpsnieuws Ten Post
            6 Het tentoonstellen van grote foto’s in een daarvoor beschikbare etalage
            7 Het houden van lezingen door actieve leden
            8 Het regelmatig houden van archiefavonden.
            9 Het publiceren van informatie op onze website www.hvtp.nl
            10 Het bijhouden van de datumkroniek van Ten Post en omstreken.

- De vereniging werft het geld dat voor de uitvoering van haar activiteiten nodig is, door contributie en donaties. Voor bijzondere activiteiten wordt zo nodig subsidie aangevraagd.
De vereniging heeft enige reserve doordat er veel donateurs "voor het leven" hebben gekozen voor een eenmalige grote donatie. Hiervan is een deel dus ook voor latere jaren bestemd.

Beloningsbeleid:
            Er worden geen beloningen betaald, alleen de werkelijk gemaakte
            kosten worden vergoed.

Doelstelling:

            1. De vereniging heeft als doel: het verzamelen, behouden en presenteren
                van materiaal aangaande de historie van Ten Post en omstreken.
            2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
                  a. Het verzamelen van gegevens, beeldmateriaal en voorwerpen
                      over de historie van Ten Post en omstreken
                  b. Geschriften te publiceren
                  c. Tentoonstellingen te organiseren
                  d. Lezingen en excursies te houden
                  e. Een digitaal platform op te starten
                  f.  Het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek/ database
                      ten behoeve van de leden
                  g. Samenwerking met derden
           
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

In 2018 zijn nagenoeg alle in het beleidsplan genoemde werkzaamheden aan de orde geweest.

In Dorpsnieuws werden Columns gepubliceerd over Maren en Tochten, Fam. Poort Bakker, Plek Wisselwoningen en Kerk Lellens.

De archiefavonden zijn ondertussen archiefmiddagen geworden, rekening houdend met de leeftijd van de actieve leden.

Er wordt gewerkt aan een presentatie over Johan Rengers van Ten Post.

De in het archief verzamelde stukken worden verwerkt zodat enerzijds de daarin opgesloten informatie toegankelijk wordt via de website en anderzijds het papieren archief wordt beperkt.


Financiƫle verantwoording: