Contact

Het bestuur van de HVTP bestaat uit:

Wiebrand Wiersema (voorzitter)
Teije Penninga (penningmeester)
Vadan de Bruijn (secretaris)

U kunt met ons contact opnemen via de secretaris:
Vadan de Bruijn
Eestumerweg 57
Kröddeburen
9792 RB  Ten Post
tel: 06 20558348


Hoewel de eerste notulen dateren van juni 2006, ging de vereniging officieel van start op 31 augustus 2007.


Wij blijven zoeken!

Heeft u voor ons nog oude foto’s of ander historisch materiaal? Wij zijn geïnteresseerd! Het is jammer als deze spullen voor het nageslacht verloren gaan. Ook verzamelen wij herinneringen. Heeft u een mooi verhaal? Schrijf het voor ons op, maar u mag ze ons ook vertellen. Bel of mail ons dan voor een afspraak.


Auteursrecht

De auteurs van oud fotomateriaal zijn moeilijk te achterhalen. Indien u van mening bent dat wij inbreuk plegen op uw auteursrecht, dan verzoeken wij u dit direct bij ons te melden.