Contact

Het bestuur van de HVTP bestaat uit:

Wiebrand Wiersema (voorzitter)
Teije Penninga (penningmeester)
Vadan de Bruijn (secretaris)

U kunt met ons contact opnemen via de secretaris:
Vadan de Bruijn
Eestumerweg 57
Kröddeburen
9792 RB  Ten Post
tel: 050-5420374


Hoewel de eerste notulen dateren van juni 2006, ging de vereniging officieel van start op 31 augustus 2007. In 2017 vieren we dan ook het tienjarig bestaan.


Wij blijven zoeken!

Heeft u voor ons nog oude foto’s of ander historisch materiaal? Wij zijn geïnteresseerd! Het is jammer als deze spullen voor het nageslacht verloren gaan. Ook verzamelen wij herinneringen. Heeft u een mooi verhaal? Schrijf het voor ons op, maar u mag ze ons ook vertellen. Bel of mail ons dan voor een afspraak.


Auteursrecht

De auteurs van oud fotomateriaal zijn moeilijk te achterhalen. Indien u van mening bent dat wij inbreuk plegen op uw auteursrecht, dan verzoeken wij u dit direct bij ons te melden.