Lid of donateur worden


Lid of donateur worden in 3 stappen:

1. Maak € 5,- over op
    rekening NL83 RBRB 0852 2010 60
    t.n.v.      Historische Vereniging Ten Post e.o.

2. Vermeld uw adres

3. Geef aan of u lid of donateur wordt


U ontvangt van ons jaarlijks een afdruk van een historische foto via de post.