Bronnen

Alles wat op deze website beschreven is, is gebaseerd op bronnen. Tenzij duidelijk een aanduiding als "mogelijk" is opgenomen.
Die bronnen variƫren van wetenschappelijk tot twijfelachtig. Van wetenschappelijk boek tot mondelinge overlevering. Ook wat in al dan niet oude boeken staat is soms twijfelachtig!

Om te voorkomen dat we in de tekst steeds lange bronvermeldingen moeten opnemen, volgt hieronder een lijst. De korte, vetgedrukte naam wordt in de tekst vermeld. De lijst is alfabetisch gesorteerd op de korte naam.
Bij de bronnen is tussen haakjes aangegeven waar met name de leden en donateurs van de vereniging terecht kunnen om de bron te raadplegen.

Aa, vd, 1837 t/m 1851
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Abraham Jacob van der Aa, Gorinchem, deel 1 1837 t/m deel 13 1851.
(Google Books)

Broek, v.d., 2007
Groningen, een stad apart, Jan van den Broek, Assen 2007.
Groninger Historische Reeks 35
Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000 - 1600)
(VdB)

Eigen waarneming
Door een van de leden van de Historische Vereniging die meeschrijft op de website zelf waargenomen feit.

Feenstra e.a., 2001
Ten Boer. Een gemeente, negen dorpen, H. Feenstra, M. Hillenga, O. Doornbos, Bedum 2001.
(VdB)

Formsma e.a., 1990
De Ommelander Borgen en Steenhuizen, W.J. Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld Stol, A. Pathuis, Assen 1990.
Groninger Historische Reeks 2
(VdB)

Geertsema, 1898
De zeeweringen, waterschappen en polders in de Provincie Groningen, C.C. Geertsema, Erven B. van der Kamp, 1898
(Google Books)

Geertsema, 1910
De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen, mr. C.C. Geertsema, Groningen, 1910,

Groninger Archiefnet
Het GroningerArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Groningen, de Groningse waterschappen en gemeenten en het RHC Groninger Archieven. De website vormt een ontsluiting van de archieven van betrokken organisaties.

Groninger volksalmanak, 1977
Groningse volksalmanak 1976-1977

HISGIS
Historisch Geografisch Informatiesysteem van de Fryske Akademy, waarin opgenomen kaarten en informatie afkomstig van het kadaster. hisgis.nl

Hooft van Iddekinge, 1865
Eenige bijzonderheden betreffende het huis te Lellens en zijne bewoners / J.E. Hooft van Iddekinge.
In: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen. - 2 (1865), p. 317-323

Huizinga, 1995
Met de blik naar boven, Groningen en omstreken tijdens oorlogsgevaar. M.H. Huizinga.

Jansen, 1984
Emo, tussen angst en ambitie, een groninger abt in de dertiende eeuw, H.P.H. Jansen, Stad en Lande historische reeks 3, 1984
(TP)

Jansen en Janse, 1991
Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, Hilversum 1991
(HVTP)

Kloosters in Groningen, 2012
De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden deel III, redactie: Martin Hillenga en Hans Kroeze, Ter Apel 2012.

Knottnerus, 2005
Fivelboezem, de erfenis van een verdwenen rivier, Otto Knottnerus, Bedum 2005
(VdB)

Kremer, 1839
Beknopte Aardrijks- en Geschiedkundige Beschrijving der Provincie Groningen, Groningen 1839.
(Google Books)

Kroniek
Tekst van de kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum, in vertaling opgenomen in Jansen en Janse, 1991

Kruiswijk, 2005
Inventaris van de archieven van de gemeente Ten Boer, 1789 - 1989, M.B. Kruiswijk, 2005

Ligtendag, 1995
De Wolden en het water, W.A. Ligtendag, Groningen 1995
De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870
(VdB)

Middelaar, 2005
Geef mie de nacht, H. Middelaar, Luminis Uitgeverij 2005 (biografie Ede Staal)

Miedema, 1999
West-Fivelingo 600 v.chr. - 1900 n.chr. archeologische kartering en beschrijving van 2500 jaar bewoning in midden-Groningen, M. Miedema, artikel in Palaeohistoria, Haarlem 1999.
(VdB)

Mondelinge overlevering
We "weten" het van horen zeggen.

Pastoor, 2006
Boerderijen Gemeente Ten Boer en Overschild 1595 - 2005, P.W. Pastoor, Bedum 2006.
(VdB)

Penning, 2010
Emo's Labyrinth, Ynske Penning, 2010

Zuthem, v, 2012
Harde Grond, Kerkelijke verhoudingen in Groningen 1813-1945, Van Gorkum Assen 2012. Groninger Historische Reeks nr 43.